index

 

 
 
 
 

 

 

seminář entog 2019

Letošní seminář se bude konat 21. 9. 2019

Téma: PERINATOLOGIE
Aktualizace: 2019-04-30

EURAPAG Training Day – contest

The European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology invites all trainees to participate in the international workshops that will take place on 15-16th February in Frankfurt.
More details here

http://www.eurapag.com/meetings-congresses/trainee-congress- frankfurt-2019/

www.entog.eu
facebook.com/groups/ENTOG
info@entog.eu
For one creative trainee EURAPAG offers a free registration to the workshops. All you need to do is send a picture related to training in pediatric & adolescent gynecology until 31st of January to info@entog.eu.
Aktualizace: 2018-12-03

seminář ENTOG 2018

Registrace v sobotu 8:00- 8:30
Začínáme v 8:30
Přeji klidnou cestu po D1 a těšíme se setkání v sobotu!
Marcela Lincová
Aktualizace: 2018-10-04

seminář ENTOG 2018

Přihlašování na seminář bylo ukončeno
Aktualizace: 2018-10-04

program entog 2018

8:00-8:30 registrace účastníků
8:30-8:35 úvod ENTOG, co nás čeká (MUDr.Marcela Lincová, Nemocnice Na Bulovce)
8:35-8:55 Inkontinence moči - definice, diagnostika, vyšetření (MUDr. Martina Řeháčková, FNKV)
8:55-9:20 OAB - diagnostika, léčba (MUDr. Jan Zmrhal, CSc., Fakultní nemocnice v Motole)
9:20-9:40 Terapie stresové inkontinence (MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D., Fakultní nemocnice v Motole)
9:40-9:55 Diagnostika a léčba nykturie, sponzorovaná přednáška (prim. MUDr. Aleš Toman, MBA , ON Kolín a.s.)
9:55-10:15 coffee break
10:15-10:30 Komplikace operační léčby SUI (MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D., FNM)
10:30-10:50 Anatomie pánevního dna a etiopatogeneze sestupu (MUDr. Kateřina Maxová, FNKV)
10:50-11:40 Sestup pánevních orgánů (prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., Nemocnice na Bulovce)
11:40-12:00 Laparoskopická promontofixace ( MUDr. Petr Hubka, Ph.D, VFN)
12:00-13:00 oběd
13:00-13:15 Záněty dolního urogenitálního traktu (MUDr. Marcela Lincová, Nemocnice Na Bulovce)
13:15-13:25 sponzorovaná přednáška firma ELVA (MUDr. Marcela Lincová, Nemocnice Na Bulovce)
13:25-13:50 Sexuálně přenosné choroby- diagnostika, terapie, legislativa (doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., II. GPK LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava)
13:50-14:00 Dif. Dg. akutní pánevní bolesti (MUDr. Miroslava Janatová,Nemocnice Nymburk)
14:00-14:15 Legislativa v gynekologii a porodnictví (MUDr. Anna Babková, FNKV)
14:15-14:30 Abdominální, vaginální a laparoskopické operace- indikace, technika, komplikace (MUDr. Jan Přáda, VFN)
14:30-14:35 vystoupení SNGP
14:35-15:00 coffee break
15:00-15:30 Pánevní dno a porod (MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeň)
15:30-16:20 Klasifikace závažných porodních poranění hráze, jejich prevence a ošetření (MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeň)
16:20-16:30 Dif. Dg. pooperačních komplikací (febrilie, anurie a oligourie, poruchy střevní pasáže v pooperačním období) (MUDr. Oleksandr Mazurenko, Nemocnice Sokolov)
16:45 -17:00 Valná hromada
17:00 vydání certifikátů
Aktualizace: 2018-10-04

Následující