index

 

seznam clenu
 
 
 
 

 

 

Seminář ENTOG CZ 2017 - Onkogynekologie

ENTOG report 2017
Aktualizace: 2018-01-21

Valná hromada ENTOG CZ 2016

Valná hromada 2016
Aktualizace: 2018-01-21

Seminář ENTOG CZ 2016 - Reprodukční medicína

ENTOG report 2016
Aktualizace: 2018-01-21

Seminář ENTOG CZ 2015 - Perinatologie

ENTOG report 2015
Aktualizace: 2018-01-21

Program ENTOG 2017

8:00-8:30 registrace účastníků
8:30-8:35 úvod ENTOG, co nás čeká (M. Kotoulová)
8:35-9:10 Benigní nádory vulvy, prekancerózy vulvy a zhoubné nádory vulvy (T. Pichlík)
9:10-9:30 Genetická predispozice ke gynekologickým zhoubným nádorům, BRCA pozitivita (V. Drochýtek)
09:30-09:40 Lymfatické zásobení vulva, pochva, děložní hrdlo, tělo, tuba a ovaria, prs (J. Šenkýřová)
9:40-10:00 Představení pojištovny VZP a.s. s ohledem na pojištění odpovědnosti zaměstnance a pojištění odpovědnosti ambulance - sponzorovaná přednáška (Ing. Daniel Novák)
10:20-11:25 Prekancerózy a zhoubné nádory hrdla děložního (prof. Rob)
11:25-11:35 Konizace jako riziko předčasného porodu (J. Vojtěch)
11:35-11:55 Onkologická onemocnění v graviditě (doc. Halaška)
11:55- 12:00 Spolupráce s ČGPS ČLS JEP ( doc. Unzeitig)
13:00-14:00 workshop Loono - #prsakoule
14:00-14:50 Epiteliální zhoubné nádory vejcodovu/ovárií, borderline tumory ovarií (doc. Halaška)
14:50-15:05 ATB profylaxe v perioperační péči, dif. dg. febrilií (doc. Záhumenský)
15:05-15:15 Sponzorovaná přednáška firma Elva- Utipro, Emselex (M. Kotoulová)
15:40-16:25 Prekancerózy a zhoubné nádory těla děložního ( R. Kocián)
16:25-16:40 Gynekologické nádory v dětském věku, raritní případ extramedulárního relapsu ALL- kazuistika (T. Hubová)
16:40- 16:55 Urologické a urogynekologické komplikace gynekologické operativy, dif dg. oligourie, anurie (K. Maxová)
16:55-17:05 Naše zkušenosti s farmakologickým ukončením gravidity na žádost ženy - sponzorovaná přednáška Nordic Pharma (A. Jarolímková)
17:15 Valná hromada + vydání certifikátů
Aktualizace: 2017-09-05

Předchozí                                                                                             Následující